İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Misyonu

Hisar Intercontinental Hospital Misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak, mevcut iş gücünü verimli hale getirebilmek için tüm eğitsel ve teknolojik imkanlardan çalışanları faydalandırmak. Çalışma ortamında moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak.

 

İnsan Kaynakları Vizyonu

Hisar Intercontinental Hospital Vizyonuna ulaşmada başarılı İnsan Kaynakları uygulamaları ile nitelikli iş gücünün tercihi olmak.

 

İşe Alım Sürecimiz

Hastanemiz bünyesinde oluşan personel ihtiyaçlarımıza başvurmak için  Kariyer.Net linkinden ulaşabilirsiniz. Başvurularınız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilmekte, açık pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olan adaylarımız ön görüşmeye davet edilmektedir. Bu görüşme İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ön görüşmede adayın hastane standartlarına uygunluğuna ve pozisyon için uygun yetkinliklere sahip olup olmadığına bakılır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılan ön elemeyi geçen adaylar ile ilgili Bölüm Yöneticisi ikinci görüşmeyi yapar. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa adaylar görev ile ilgili farklı yöneticiler ile de mülakata alınabilir. Bir ve ikinci görüşmeleri olumlu geçen adaylar hakkında İnsan Kaynakları Müdürlüğü telefonla veya yazılı olarak referans araştırması yapar. Görüşülen adaylar içerisinden Bölüm Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş teklif edilmesine karar verilecek adayı belirler. Hastanenin mevcut ücret skalaları, görevin gerektirdiği sorumluluklar, adayın eğitim durumu, deneyimi vb. kriterler göz önüne alınarak aday için uygun olabilecek ücret belirlenir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü adaya belirlenen ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar vb. konuları da aktararak iş teklifinde bulunur. İş teklifini kabul eden adaya işe giriş için gerekli evrakların bir listesi verilir ve işbaşı yapacağı tarih belirlenir.

 

Maddi ve Sosyal Haklar

Ücret : Kurum, iş görenlerin maaşlarını eğitim durumları ve çalışma tecrübeleri göz önünde bulundurarak ücret skalasına göre düzenler. Ücretler, hastanemizin karlılık oranı ve enflasyon oranları dikkate alınarak yılda bir kez gözden geçirilir. Maaş ödemeleri her ayın 5'inde banka hesaplarına gönderilir.

Kasa Tazminatı : Kasa açan çalışanlarımıza yüklendikleri mali sorumluluk nedeniyle belirlenen oranda kasa tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Ulaşım : Hastanemize İstanbul' un belirli bölgelerinden servis imkanı mevcuttur. Servislerimiz, hafta içi 08:00 / 17:30 ve 17:30 / 08:00 cumartesi günü ise 08:00 / 14:00 çalışma düzenlerini kapsar.

Sağlık İndirimi : Hastanemiz çalışanları ve onların birinci derece yakınları belirli oranlarda sağlık indiriminden faydalandırılır, çalışanlarımız özel sağlık sigortası kapsamına dahil edilir.

Yemek : Catering hizmetleri ile ilgili hastanemizin anlaşmalı olduğu bir firma mevcuttur.

Lojman : İkametgahı şehir dışında bulunan Hemşirelik Hizmetleri personelimiz için hastanemizin lojman imkanı bulunmaktadır.

Yıllık Ücretli İzin : Yıllık ücretli izne hak kazanılması için personelin 2 aylık deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması gerekir.


Hizmet Süresine Göre Personele Tanınan Yıllık Ücretli İzin Hakları


Mazeret İzin Hakları

Kurum personeline aşağıdaki mazeretler dahilinde ücretli izin verilir.

 

 

Eğitim

Hastanemizde işe başlayan tüm personel, kurumumuzu daha yakından tanıyabilmesi için oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bunun dışında bölüm ve sorumluluklar bazında değişkenlik gösteren kurum içi eğitimlerimiz mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda çalışanlar için dışarıdan eğitimler organize edilerek personelin kişisel gelişimine destek sağlanır.


Performans Değerlendirme Sistemi

Hastanemizde 6 ayını doldurmuş tüm çalışanlarımızın çalışma performansları senede iki kere gerçekleştirilen e-performans sistemi ile ölçülür. Çalışanlarımız hiçbir manuel işlem gerçekleştirmeden internet üzerinden Performans Değerlendirme Sistemi'ni uygularlar. Performans değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ödül / uyarı sisteminin işleyişinde birincil derecede öneme sahiptir.

Aramızda yer almak istiyorsanız, özgeçmişinizi ik@hisarhospital.com adresine mail atabilirsiniz.

 

15.06.2015 tarihinde güncellenmiştir